brandblussers-meijel

Startbewijs.nl

  Brandblussers-meijel
Dinsdag, 25 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS MEIJEL


BRANDBLUSSERS MEIJEL

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Een gebouw brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandbeveiliging producten.

OPHANGEN BRANDBLUSSERS


OPHANGEN BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

ID PICTO POEDERBLUSSERS


ID PICTO POEDERBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Naast de hiernaast vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektrische apparatuur + de kans op herontsteking als er niet goed is geblust. Poeder brandblussers zijn ideaal voor het effectief blussen van buiten branden.

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS


FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

-AUTOMATISCHE BLUSSERS- Automatische blussers zijn geschikt voor automatische blussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.
 

BRANDBLUSSERS MEIJEL | BRANDBLUSSER KOPEN

Brandblussers Meijel. Brandblussers Meijel aanbod en levering. Een brand is voor een deel te voorkomen door het inzetten van juiste brandblussers. De blusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens, schuimblussers, CO2 brandblussers, ABC brand poederblussers, vorstbestendige brandblussers, vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase twee zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouw verordening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase twee van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de algehele brandveiligheid van een gebouw. 85% van de begin branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er vanuit de overheid veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusapparaat. Welk type brandblussers en hoeveel brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisico’s en natuurlijk de aard van uw onderneming, woning (bijv. studentenhuis), fabriek, magazijn productie, winkel, enz. Schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere verkrijgbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een beginnende brand. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis. Voor bedrijven en instellingen geldt volgens de wet dat Co2 brandblussers en brandblussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over draagbare brandblussers, brandslanghaspels, blusstoffen, brandklassen of overige brandgerelateerde producten neem dan gerust contact op. Prijzen voor blusmiddelen onderhoud te Limburg incl. voorrijden. Wilt u advies over draagbare brandblussers of een brandblussers offerte dan zijn we u van dienst.

KOOLZUURGAS 2 KILO


KOOLZUURGAS 2 KILO

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Co2 brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. CO2 brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in elektrische apparaten. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een groot voordeel van Co2 brandblussers is dat Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers bij machines, elektrische apparaten en installaties geplaatst.

BRANDBLUSSERSCONTROLE


BRANDBLUSSERSCONTROLE

--VOORDELIG ONDERHOUD--

ID PICTO CO2 BLUSSERS


ID PICTO CO2 BLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

KEURMERK BRANDBLUSSERS


KEURMERK BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.

BRANDWEER MEIJEL


BRANDWEER MEIJEL

BRANDVEILIGHEID THUIS


BRANDVEILIGHEID THUIS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

KOOLZUURGAS 5 KILO


KOOLZUURGAS 5 KILO

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Co2 brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. CO2 brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in elektrische apparaten. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een groot voordeel van Co2 brandblussers is dat Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers bij machines, elektrische apparaten en installaties geplaatst.

ID PICTO SCHUIMBLUSSERS


ID PICTO SCHUIMBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER


SCHUIMBLUSSERS 6 LITER

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

BORD BRANDHASPELS


BORD BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS MEIJEL-- Brandhaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

OPHANGEN BRANDHASPELS


OPHANGEN BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS MEIJEL-- De brandslanghaspel laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren.

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

GOEDKOOP ONDERHOUD


GOEDKOOP ONDERHOUD

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

ICT RUIMTE BRANDBLUSSER


ICT RUIMTE BRANDBLUSSER

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- CO2 brandblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van een brand in onder spanning staande elektrische apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt. Een voordeel van CO2 brandblusser is dat het CO2 blusgas geen blusresten achterlaten. Mede hierom worden CO2 brandblussers in computerruimten toegepast.
 

Zoeken


Sociale mediaTijd

Suggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

CONTACT


CONTACT

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

--BRANDHASPELS MEIJEL-- Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

ID PICTO BRANDHASPELS


ID PICTO BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS MEIJEL-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

KIWA BRANDHASPELS


KIWA BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS MEIJEL--

INFORMATIE BRANDBLUSSERS


INFORMATIE BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL--

AFFF SCHUIMBLUSSERS


AFFF SCHUIMBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS MEIJEL-- Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V echter ook voor brandklasse A en B branden.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 39
 Links 119
Door brandblussers-meijel i.s.m startbewijs.nl